Menu Zavřeno
First step

vyhodnocení poptávky

Se zákazníkem konzultujeme jeho představy. Jaké si přeje barvy nebo  jeho představu o vzhledu. Pokud si není jistý jak nebo vůbec neví co by chtěl, rádi mu poradíme a společně dojdeme k výsledku. Po vyhodnocení všech aspektů práce zákazníkovi sdělíme výslednou cenu. Po společné dohodě přecházíme na návrh vzhledu.

2.

Návrh Vzhledu

Zákazníkovi připravíme návrh pro jeho zakázku. Jedná-li se o webové stránky, používáme program Adobe XD, ze kterého odesíláme grafický návrh. Pokud se jedná o složitější webovou stránku, nebo aplikaci, prezentujeme funkčnost na osobní schůzce. Gracifké práce, jako např. letáky, vizitky, katalogy nebo příspěvky na Sociální sítě tvoříme v programu Adobe Photoshop nebo Adobe Illustator. Výsledné obrázky odesíláme přímo zákazníkovi na kontrolu. Pokud má zakazník nějaké výhrady nebo doplňující info, grafiku upravíme tak, aby byla naprosto dokonalá. 

3.

Implementace vzhledu do kódu

Po schválení designu od zákazníka přecházíme k vyhotovení zakázky. Čas, který je potřeba k vyhotovení zakázky je vždy určen složitostí zakázky. Pokud se jedná o vytvoření grafického vzhledu sociálních sítí, může to trvat 1-2 dny, katalogy, letáky nebo plakáty zaberou 3-5 dní. Pokud se ovšem jedná o složitější webovou aplikaci, tvorba může zabrat i pár týdnů. Zákazník je v průběhu tvorby informován o postupu práce.

SEO optimalizace

SEO optimalizace nebo–li zviditelnění vašeho obsahu na internetu provádíme jak u webových stránek/aplikací, tak i u facebookových/instagramových stránek. Vybereme hlavní klíčová slova tak, aby se zákazníkovo obsah dostal k co nejvetšímu spektru lidí.

5.

Produkce

U webových stránek nebo aplikací je spuštění zavislé na zákazníkovo přání, kdy si přeje danou službu spustit. U příspěvků na sociální sítě si zákazník může vybrat jestli si příspěvek zveřejní sám, nebo se o to máme postarat my. Textace k příspěvku dodává zákazník.